x

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงนี้มีข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดระหว่าง WEBET88 กับบุคคลหรือองค์กร ("พันธมิตร") ที่เข้าร่วมในโปรแกรมพันธมิตร WEBET88 ("โปรแกรม") "ลูกค้า" หมายถึงบุคคลที่เปิดบัญชี WEBET88 ใหม่และทำการฝากเงินกับเรา

การลงทะเบียนในโปรแกรมพันธมิตร

เพื่อเริ่มต้นการลงทะเบียนพันธมิตรที่มีศักยภาพ ในการสมัครโปรแกรมพันธมิตรที่สมบูรณ์จะต้องสมัครผ่านทางเว็บไซต์ WEBET88 เท่านั้น WEBET88 จะประเมินใบสมัครนี้และแจ้งให้พันธมิตรทราบว่าจะอนุมัติหรือปฏิเสธการสมัครโปรแกรมพันธมิตรนี้หรือไม่ WEBET88 อาจปฏิเสธคำขอใด ๆ หากเราพิจารณาตามที่เห็นสมควรว่าเว็บไซต์ที่ส่งมาไม่เหมาะสมสำหรับการเข้าร่วมพันธมิตรกับเรา

สิทธิและข้อผูกพันของ WEBET88

ลงทะเบียนลูกค้าของคุณ - WEBET88 จะลงทะเบียนลูกค้าของคุณและจะติดตามการเล่นของพวกเขา ในการลงทะเบียนเปิดบัญชีกับ WEBET8 ลูกค้าจะยอมรับว่ากฎระเบียบและนโยบายการดำเนินงานของ WEBET88 ทั้งหมดของลูกค้าจะมีผลกับพวกเขา WEBET88 ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธลูกค้าหรือปิดบัญชีของตนในกรณีที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เราอาจกำหนดเป็นระยะ ๆ

ติดตามการเล่นของลูกค้า - พพันธมิตรสามารถติดตามการเล่นของลูกค้าโดยลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์ของพันธมิตรเพื่อดูสรุปรายงานของลูกค้า รายงานจะติดตามบัญชีลูกค้าที่สร้างขึ้นโดยจากทางการตลาดของพันธมิตรและค่าคอมมิชชั่นที่ได้รับ

การจ่ายค่าคอมมิชชั่น - WEBET88 จะจ่ายค่าคอมมิชชั่นของพันธมิตรตามที่กำหนดไว้ในส่วนของข้อกำหนดและเงื่อนไขค่าคอมมิชชั่น

การแก้ไข - WEBET88 อาจแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่มีอยู่ในข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลาและขึ้นอยู่กับดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียว โดยการแจ้งให้พันธมิตรทราบทางอีเมลหรือโดยการโพสต์ประกาศหรือข้อตกลงใหม่ในเว็บไซต์ของเรา การปรับเปลี่ยนอาจรวมถึง ตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงขอบข่ายของค่าคอมมิชชั่นที่มีอยู่ ตารางการจ่ายเงิน ขั้นตอนการชำระเงิน และกฎระเบียบของโปรแกรมการแนะนำลูกค้า หากการปรับเปลี่ยนใดๆ ไม่สามารถยอมรับได้กับ พันธมิตร การร้องขอความช่วยเหลือของคุณคือการยุติข้อตกลงนี้ การมีส่วนร่วมต่อไปของคุณในโครงการหลังจากการโพสต์ประกาศเปลี่ยนแปลงหรือข้อตกลงใหม่ในเว็บไซต์ของเราจะถือเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเงื่อนไข

สิทธิและข้อผูกพันของพันธมิตร

พันธมิตรจะต้องใช้ความพยายามในเชิงพาณิชย์ที่ดีที่สุดในการโฆษณา, ในการตลาดและการโปรโมท WEBET88 หลากหลาย และรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อเพิ่มผลประโยชน์ทางการเงินให้กับทั้งพันธมิตรและ WEBET88 พันธมิตรจะมีส่วนร่วมในการโฆษณาการตลาดและการส่งเสริมการขายเท่านั้นที่ไม่ละเมิดกฎหมายใด ๆ และสะท้อนถึงชื่อเสียงทางธุรกิจของ WEBET88

พันธมิตรจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาทางการตลาดและโปรโมชั่น WEBET88 ให้กับลูกค้าของตน

พันธมิตรจะต้องไม่สร้าง เผยแพร่ หรืออนุญาตให้มีเนื้อหาที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งอ้างถึง WEBET88 โดยปราศจากการส่งข้อมูล เนื้อหาหรือส่วนประกอบใดๆมาแจ้งเราและได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อนซึ่งจะไม่มีเหตุผลใดๆในการระงับโปรแกรมพันธมิตร

พันธมิตรที่ไม่ได้รับการยืนยัน

พันธมิตรทุกคนนั้นจะต้องให้ข้อมูลติดต่อที่ถูกต้องและติดต่อได้จริง เพื่อให้ผู้ดูแลพันธมิตรนั้นได้ติดต่อท่านสำหรับข้อมูลอัพเดตต่างๆและการจ่ายเงิน พันธมิตรที่เราสามารถติดต่อทางอีเมลล์ เบอร์โทร หรือช่องทางอื่นได้จะเป็นพันธมิตรที่ได้รับการยืนยันและเริ่มดำเนินการจ่ายคอมมิชชั่น สำหรับพันธมิตรที่ได้รับการยืนยันนั้นต้องแจ้งกับทางเราด้วยว่าท่านสามารถหาผู้เล่นได้ผ่านช่องท่างไหน ส่วนพันธมิตรที่ไม่ได้รับการยืนยันนั้นจะได้รับคอมมิชชั่นอยู่ที่ 10% จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันและให้ช่องทางการติดต่อที่ติดต่อได้จริง

ผู้เล่นจริงในบัญชีพันธมิตรอย่างน้อย 3 คน

พันธมิตรนั้นจะต้องมีผู้เล่น "จริง" อย่างน้อย 3 คน ผู้เล่นที่สมัครผ่านพันธมิตรนั้นต้องเป็นผู้เล่นที่สมัครและฝากเงินเข้ามาและมีการเล่นในเดือนนั้นๆและใช้บริการกับเว็บไซต์จริง

ค่าคอมมิชชั่น

โปรแกรมพันธมิตรจะจ่ายค่าคอมมิชชั่นตามที่ตกลงกันไว้ตามอัตราร้อยละและรายได้สุทธิตามที่กำหนดไว้เป็นรายบุคคลกับผู้จัดการพันธมิตรของคุณหรือตั้งค่าตามอัตราค่าคอมมิชชั่นโครงสร้างในตารางค่าคอมมิชชั่นของเว็บไซต์โปรแกรม ในกรณีพิเศษแต่ละกรณีจะพิจารณา รูปแบบการจ่ายผลตอบแทนต่อผู้เล่น (CPA) หรือรายได้สุทธิกับบริษัทในเครือตามข้อตกลงในการพิจารณาใหม่อย่างน้อยทุกๆสามเดือน

ยอดชนะสุทธิ:

กำไรขั้นต้นทั้งหมดจากการเดิมพันที่เกิดจากลูกค้าเดิมพันแล้วเสียน้อยที่สุด เงินที่จ่ายให้กับลูกค้าเป็นการฉ้อโกงค่าตอบแทนค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายย้อนหลัง โบนัสและค่าธรรมเนียมซอฟต์แวร์ (ปัจจุบันกำหนดไว้ที่ 10% ของรายได้ทั้งหมด) จากการคำนวณรายได้รวม

การจ่ายค่าคอมมิชชั่น

WEBET88 จะจ่ายค่าคอมมิชชั่นเป็นรายเดือนตามข้อตกลงในสัญญาตามเดือนปฏิทิน การชำระเงินสำหรับเดือนก่อนจะจ่ายออกในหรือก่อนวันที่ 10 ของแต่ละเดือน

WEBET88 จะได้ค่าคอมมิชชั่นสำหรับลูกค้าที่เล่นอย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทั้งหมดของลูกค้าจากการดำเนินการของ WEBET88 ตราบใดที่พันธมิตรยังมีลูกค้าใช้งานอยู่ในระบบโปรแกรมของพวกเขา ค่าคอมมิชชั่นจะจ่ายให้แก่พันธมิตร พันธมิตรที่มีสิทธิ์ได้รับจะถูกกำหนดให้เป็นพันธมิตรที่ยังคงอยู่ในสถานะที่ดีและทำการโปรโมท WEBET88 ให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

หากพันธมิตรได้รับคอมมิชชั่นไม่ถึง 500 บาท ในเดือนใดก็ตาม การจ่ายค่าคอมมิชชั่น

จะดำเนินการไปยังเดือนถัดไปจนกว่าจะเกิน 500 บาท

ในการรับค่าคอมมิชชั่นในทุกๆเดือน พันธมิตรทั้งหมดจะต้องมีบัญชีลูกค้าที่มีการทำธุรกรรมฝากเงินและวางเดิมพันอย่างน้อย 3 บัญชีต่อเดือน ต่อคน 500 บาทขึ้นไป และต้องมี 2 รายการฝากขึ้นไป

การจ่ายค่าคอมมิชชั่นจะทำผ่านวิธีการดังต่อไปนี้: โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (ค่าธรรมเนียมโอนเงิน 25 ดอลล่าร์); หรือโอนเข้าบัญชีเดิมพัน WEBET88 ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของพันธมิตรในการเลือกวิธีการโอนเงินและชำระค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินตามที่เลือก

หากมีรายได้ติดลบจะถูกยกยอดไปในเดือนถัดไป หากพันธมิตรปิดบัญชีสิ้นเดือนที่มียอดคงเหลือไม่ติดลบ การจ่ายค่าคอมมิชชั่นจะจ่ายออก หากเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำและจะจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับยอดคงเหลือที่เป็นบวก หากพันธมิตรปิดบัญชีสิ้นเดือนที่มียอดติดลบยอดคงเหลือนี้จะถูกยกยอดไปยังเดือนถัดไป

ค่าธรรมเนียมจากการแนะนำเพื่อนและค่าคอมมิชชั่นขึ้นอยู่กับการคำนวณโดยสุจริตตามสถิติและวิธีการติดตามของเรา

มีมากกว่า 1 บัญชีหรือบัญชีที่ซ้ำกันและการแนะนำจากตัวเอง - ไม่อนุญาตให้พันธมิตรเปิดบัญชีพันธมิตรมากกว่า 1 บัญชี โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก WEBET88 พันธมิตรจะไม่ได้รับค่าคอมมิชชั่นจากบัญชีหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี WEBET88 โปรดทราบว่าคุณไม่ได้รับอนุญาตให้เดิมพันกับบัญชีพันธมิตรของคุณเอง ในกรณีที่มีการละเมิด WEBET88 มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการเล่นทั้งในปัจจุบันและในอนาคตตลอดจน ไม่จ่ายค่าคอมมิชชั่นที่ได้รับจากการเล่นดังกล่าว

ลูกค้าที่ถูกแนะนำมาจากพันธมิตรจะไม่สามารถเปิดบัญชีได้มากกว่าหนึ่งบัญชีกับ WEBET88 ขอสงวนสิทธิ์ในการร้องขอเอกสารตามดุลพินิจและความพึงพอใจของเราเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของลูกค้า ในกรณีที่มีการละเมิด WEBET88 มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการเล่นทั้งในปัจจุบันและในอนาคตตลอดจนกำจัดค่าคอมมิชชั่นที่ได้รับจากการเล่นดังกล่าว

หาก 50% -100% ของรายได้ของพันธมิตรได้จากลูกค้าของพันธมิตรเองถูกสร้างขึ้นโดยผู้เล่นคนใดคนหนึ่ง WEBET88 ขอสงวนสิทธิ์ในการวิเคราะห์พฤติกรรมการพนันของผู้เล่นเพื่อตรวจสอบคุณภาพการเข้าเว็บไซต์ WEBET88 ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าคอมมิชชั่นหากพฤติกรรมของผู้เล่นถือว่าเป็นการฉ้อโกง

WEBET88 ขอสงวนสิทธิ์ในการบังคับใช้ระยะเวลาทดลองสามเดือน ตั้งแต่วันแรกที่เข้าร่วมโปรแกรมพันธมิตรซึ่งจะมีการติดตามพฤติกรรมการพนันของผู้เล่นในเครือของพันธมิตรเพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพของการเข้าถึงเว็บไซต์

WEBET88 ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าคอมมิชชั่นใด ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงทดลอง (หรือเวลาใด ๆ หลังจากนั้น) หากพฤติกรรมของผู้เล่นถือว่าเป็นการฉ้อโกง

หากลูกค้าที่ลงทะเบียนผ่านทางพันธมิตรถูกห้ามเล่นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดและ WEBET88 ต้องคืนยอดเงินฝากให้กับลูกค้า WEBET88 จะไม่จ่ายเงินให้แก่พันธมิตรสำหรับรายได้ที่มาจากลูกค้าที่ถูกสั่งห้ามเล่น หากลูกค้าที่ลงทะเบียนผ่านทางพันธมิตรกำลังถูกตรวจสอบไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม WEBET88 จะระงับการจ่ายผลกำไรที่เกิดจากลูกค้ารายนั้นจนกว่าการตรวจสอบจะเสร็จสมบูรณ์

พันธมิตรแต่ละท่านอาจไม่สามารถรักษาพันธมิตรและการแนะนำลูกค้า WEBET88 ควบคู่กันไปได้ WEBET88 ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยุติความสัมพันธ์ทั้งหมดหรือบางส่วนของความสัมพันธ์ที่พันธมิตรพบว่ามีความสัมพันธ์ทั้งสองอย่างกับ WEBET88 และหากได้รับค่าคอมมิชชั่นใด ๆ จะคิดเฉลี่ยให้จนถึงวันที่ยกเลิก

ข้อกำหนดและการสิ้นสุด

ข้อตกลงนี้จะเริ่มต้นเมื่อการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรของ WEBET88 ว่าคุณยอมรับในโปรแกรมพันธมิตร WEBET88 หรือ พันธมิตร อาจยุติข้อตกลงนี้เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยแจ้งให้ฝ่ายอื่นทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรทางอีเมลส่งไปที่ support@webetaffiliates.com (ส่งถึง: ผู้จัดการพันธมิตร) ประสิทธิภาพของพันธมิตรจะได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ข้อตกลงนี้สามารถยกเลิกได้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากพันธมิตรไม่ได้เป็นสมาชิกของโครงการนี้ WEBET88 มีสิทธิ์ที่จะยุติข้อตกลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากพันธมิตรละเมิดหรือฝ่าฝืนข้อกำหนดหรือเงื่อนไขของข้อตกลงนี้

เมื่อสิ้นสุดการเป็นพันธมิตร:

พันธมิตร และ WEBET88 จะได้รับการปลดจากข้อผูกพันและหนี้สินทั้งหมดที่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นหลังจากวันที่มีการบอกเลิก ยกเว้นในส่วนที่เกี่ยวกับภาระหน้าที่ลักษณะที่ได้รับการออกแบบเพื่อให้คงไว้ได้ตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ การบอกเลิกจะไม่ถูกปลดจากการเป็นพันธมิตรจากความรับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนข้อตกลงนี้ซึ่งเกิดขึ้นก่อนการบอกเลิก

ความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่าย

WEBET88 และพันธมิตรเป็นผู้ร่วมทำสัญญาอิสระร่วมกัน และไม่มีข้อกำหนดใดในข้อตกลงนี้ที่จะเป็นผลให้เกิดความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน การร่วมทุน การเป็นตัวแทน แฟรนไชส์ ตัวแทนจำหน่าย หรือพนักงานที่เกิดขึ้นระหว่างทั้งสองฝ่าย พันธมิตรไม่มีสิทธิ์ในการทำ หรือการยอมรับข้อเสนอ หรือการเป็นตัวแทนในนามของ WEBET88 แต่อย่างใด คุณจะไม่ประกาศข้อความใดๆ ลงทางหน้าเว็บไซต์ของคุณเอง หรือการกระทำอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นว่าคุณมีสิทธิ์ในนามของ WEBET88

การชดเชยค่าเสียหาย

พันธมิตรจะคุ้มครอง รับใช้ รักษาลูกค้า กรรมการของเขา เจ้าหน้าที่ พนักงาน และตัวแทน พ้นจาก และป้องกันหนี้สิน การสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งค่าทนายความ ผลที่เกิดขึ้น สิ่งที่เกิดขึ้นจาก หรือการเชื่องโยงในทางใดๆ ก็ตามกับ (ก) การละเมิดการรับประกัน การเป็นตัวแทน หรือข้อตกลงที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ (ข) การดำเนินหน้าที่และความรับผิดชอบของคุณภายใต้ข้อตกลงนี้ (ค) การละเลยของคุณ หรือ (ง) ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อมจากการละเลยหรือการกระทำโดยเจตนา หรือการละเว้น หรือการใช้ป้ายแบนเนอร์ และลิงค์ หรือโครงการพันธมิตรนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาต ได้อย่างเหมาะสม

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

WEBET88 ปฏิเสธความรับผิดชอบหรือการรับประกันโดยนัย หรือตัวแทนพันธมิตรกับพันธมิตรโปรแกรมหรือหรือค่าแนะนำและการจ่ายค่าคอมมิชชั่น (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการทำงานการรับประกันความสามารถในการซื้อขายความถูกต้องตามกฎหมายการไม่ละเมิดหรือการรับประกันโดยนัยใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานการซื้อขายหรือการใช้งานทางการค้า) นอกจากนี้ ทางเราจะไม่นำเสนอการดำเนินงานของเว็บไซต์เรา หรือเว็บไซต์ของลูกค้า ที่จะไม่สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง หรือไม่มีความผิดพลาด และจะไม่รับผิดชอบต่อผลกระทบในการทำงานไม่มีความต่อเนื่อง หรือ ความผิดพลาดใดๆ ที่เกิดขึ้น

ขีดจำกัดความรับผิดชอบ

WEBET88 จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายในกรณีพิเศษ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมา (หรือการสูญเสียรายได้ ผลกำไร หรือข้อมูล) ที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ หรือโครงการค่าคอมมิชชั่น ถึงแม้ว่าเราจะระมัดระวังในความเสียหายที่จะสามารถเกิดขึ้นได้ก็ตาม นอกจากนี้ ความรับผิดชอบโดยรวมของเราที่เกิดขึ้นกับข้อตกลงนี้ และโครงการจะต้องไม่เกินค่านายหน้าทั้งหมดที่จ่ายให้ หรือที่จ่ายให้แก่พันธมิตรภายใต้ข้อตกลงนี้ ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงนี้ที่แสดงให้เห็นถึงสิทธิ การรักษา หรือ ประโยชน์ต่อบุคคลอื่น หรือ นิติบุคคลที่ไม่ใช่คู่สัญญาของข้อตกลงนี้ ข้อผูกพันของเราอยู่ภายใต้ข้อตกลงนี้ ไม่ถือเป็นข้อผูกพันส่วนบุคคลของกรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงงาน หรือ ผู้ถือหุ้นของเรา ความรับผิดชอบต่างๆที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงนี้จะชดเชยจากค่าคอมมิชชั่นที่เกิดขึ้น และจำกัดเฉพาะความเสียหายโดยตรง

การลงทุนอิสระ

ฝ่ายพันธมิตรรับทราบว่าคุณได้อ่านข้อตกลงนี้และตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมด คุณเข้าใจว่า WEBET88 อาจมีการชักชวนแนะนำลูกค้าทั้งทางตรงหรือทางอ้อมได้ตลอดเวลา ตามข้อกำหนดที่อาจมีความแตกต่างจากข้อตกลงนี้ หรือ มีการดำเนินการของเว็บไซต์ที่มีความคล้ายคลึง หรือ แข่งขันกับทางเว็บไซต์คุณ คุณสามารถประเมินความเหมาะสมในการเข้าร่วมโครงการแนะนำนี้ได้โดยชอบธรรม และไม่ต้องอาศัยการนำเสนอ การรับประกัน หรือ ข้อความใดๆ ที่นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี

การโอนสิทธิ์และการบังคับใช้

พันธมิตรไม่สามารถโอนสิทธิ์ในข้อตกลงนี้ได้ โดยการดำเนินการตามกฎหมายหรือโดยปราศจากการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก WEBET88 ภายใต้ข้อจำกัดดังกล่าว ข้อตกลงนี้จะมีผลผูกพันกับผลประโยชน์ของ และบังคับใช้กับพันธมิตร WEBET88 และต่อผู้สืบทอดและผู้รับมอบหมายที่เกี่ยวข้องของเรา

การไม่สละสิทธิ

การที่เราไม่สามารถควบคุมประสิทธิภาพการทำงานในข้อกำหนดต่างๆของคุณตามข้อตกลงนี้ มิได้หมายความว่าเราสละสิทธิ์ในการบังคับใช้ข้อกำหนดดังกล่าว หรือข้อกำหนดอื่นๆ ตามข้อตกลงนี้ เราไม่อนุญาตให้มีการแก้ไข เพิ่มเติม ลบ หรือ แทรกข้อความในข้อตกลงนี้ที่ได้รับการอนุญาต หรือ ได้รับการยอมรับจากทางเราแล้ว พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือ ตัวแทน ไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลง หรือ สละสิทธิ์ข้อกำหนดต่างๆ ในข้อตกลงนี้ด้วยวาจา

การเยียวยาแก้ไขปัญหา

สิทธิและการเยียวยาของเราภายใต้ข้อตกลงนี้จะไม่เป็นข้อยกเว้นร่วมกันนั่นคือการใช้บทบัญญัติอย่างน้อยหนึ่งข้อในข้อตกลงนี้จะไม่ขัดขวางการใช้บทบัญญัติอื่นใด คุณรับทราบยืนยันและตกลงว่าความเสียหายอาจไม่เพียงพอสำหรับการละเมิดหรือการละเมิดข้อตกลงนี้และในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือคุกคามการละเมิดบทบัญญัติใด ๆ ในข้อตกลงนี้สิทธิ์และภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของคู่สัญญาอาจเป็นได้ สามารถบังคับได้โดยประสิทธิภาพการทำงานที่เฉพาะเจาะจงคำสั่งหรือการรักษาที่เท่าเทียมกันอื่น ๆ ไม่มีข้อความใดในข้อตกลงนี้ จำกัด หรือส่งผลกระทบต่อสิทธิใด ๆ ตามกฎหมายของเราหรืออื่น ๆ เนื่องจากเป็นการฝ่าฝืนหรือคุกคามต่อการละเมิดบทบัญญัติใด ๆ ในข้อตกลงนี้เจตนารมณ์ของบทบัญญัตินี้เพื่อให้ชัดเจนว่าสิทธิและข้อผูกพันของเราจะมีขึ้น บังคับใช้ในส่วนได้เสียตลอดจนกฎหมายหรืออื่น ๆ

การเป็นโมฆะ / การสละสิทธิ์

เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้ว่าแต่ละข้อกำหนดของข้อตกลงนี้จะได้รับการตีความในลักษณะที่มีประสิทธิภาพ และถูกต้องภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ แต่หากข้อกำหนดต่างๆของข้อตกลงนี้ไม่มีผลบังคับใช้ ผิดกฎหมาย หรือ ไม่สามารถบังคับใช้ได้ในส่วนที่เกี่ยวข้องใดๆ แต่ละข้อกำหนดจะไม่มีผลต่อขอบเขตของการไม่มีผลบังคับใช้ หรือ ไม่สามารถบังคับใช้ได้เท่านั้น ที่ปราศจากการไม่มีผลบังคับใช้ในสิ่งที่เหลืออยู่ของข้อตกลงนี้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ การสละสิทธิ์จะไม่มีนัยจาก

การมีอำนาจและการได้รับอนุญาต

หากข้อตกลงนี้ได้รับการแปล ให้ยึดข้อความภาษาอังกฤษเป็นสำคัญ เอกสารอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์กับข้อตกลงนี้ต้องเป็นภาษาอังกฤษ หรือ มีการแปลจากภาษาอังกฤษให้ยึดข้อความภาษาอังกฤษเป็นสำคัญและมีผลบังคับใช้ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งกัน

การได้รับความผันผวนบ่อยครั้งในกฎหมายการเล่นเกมระดับโลก การยอมรับผู้เล่นและพันธมิตรบางประเทศอาจมีการเปลี่ยนแปลง WEBET88 จะแจ้งทางอีเมลหากมีประเทศมีอำนาจศาลการควบคุม ซึ่ง WEBET88 ประสงค์จะยอมรับจะได้รับการแก้ไขพันธมิตรและลูกค้าของเรา

เราไม่ยอมรับพันธมิตรที่มาจากประเทศดังต่อไปนี้: ฟิลิปปินส์

สิทธิ์ในการตรวจสอบลูกค้าใหม่

เรามีสิทธิ์ในการตรวจสอบลูกค้าใหม่ทั้งหมดที่คุณนำมาสมัครที่แบรนด์ของเรา เราจะตรวจสอบบัญชีลูกค้า หากมีการเปิดบัญชีซ้ำอื่นๆหรือมีการสร้างบัญชีลูกค้าใหม่เพื่อวัตถุประสงค์ให้มีจำนวนลูกค้าที่ใช้งานขั่นต่ำให้ถึงยอดที่กำหนด (โดยไม่ได้มีเจตนาจริงในการเดิมพัน) เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกบัญชีพันธมิตรของคุณ หรือลดค่าคอมมิชชั่นของคุณโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

พันธมิตรที่ไม่มีการเคลื่อนไหว

คุณจำเป็นต้องมีลูกค้าที่ใช้งานใหม่ 3 รายต่อเดือนให้เพื่อคงสถานะของบัญชีพันธมิตรของคุณ และต้องมีลูกค้าที่ใช้งานใหม่ 15 รายภายในระยะเวลา 90 วัน หากไม่สามารถทำตามข้อกำหนด บัญชีพันธมิตรของคุณจะเปลี่ยนสถานะสู่พันธมิตรที่ไม่มีการเคลื่อนไหว และค่าคอมมิชชั่น 10% ของรายได้สุทธิ

x

ความเป็นส่วนตัวและนโยบาย

เราปฏิบัติต่อข้อมูลทั้งหมดที่เรารวบรวมด้วยความลับสุดยอดและจะไม่เปิดเผยอีเมลของคุณต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลภายนอกของพันธมิตร WeBet88

พันธมิตร WeBet88 จะเห็นเฉพาะข้อมูลของคุณหากคุณอยู่ในโปรแกรมและจะต้องไม่ส่งต่อข้อมูลไปยังบุคคลที่สาม

เมื่อเรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณเราจะรวบรวมข้อมูลเหล่านี้จากคุณอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเป็นธรรมและไม่ใช่ในลักษณะที่ล่วงล้ำเหตุผลใด ๆ คุณรับทราบและยอมรับว่าเราอาจรวบรวมข้อมูลนี้จากคุณโดยเกี่ยวข้องกับหรือเป็นผลมาจากการใช้เว็บไซต์ของเราซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการให้บริการออนไลน์แก่คุณ เราเป็นเจ้าของข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากเว็บไซต์นี้แต่เพียงผู้เดียว เราจะไม่ขายแบ่งปันหรือให้เช่าข้อมูลนี้แก่ผู้อื่นในลักษณะใดๆก็ตาม เรารวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้ของเราในจุดต่างๆบนเว็บไซต์ของเรา เราเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณเมื่อลงทะเบียนและเรายังเก็บรวบรวมข้อมูลจากรูปแบบการติดต่อต่างไของคุณ เช่น อีเมล รายละเอียดการแชทและการสนทนาทางโทรศัพท์จากคุณหรือจากบุคคลที่สามเกี่ยวกับคุณ นอกจากนี้เรายังอาจรวบรวมข้อมูลจากคุณหากคุณเลือกที่จะเข้าร่วมโปรโมชั่นพิเศษหรือแบบสำรวจต่างๆที่ดำเนินการบนไซต์ของเรา นอกจากนี้เราจะรวบรวมข้อมูลทางการเงินของคุณหากคุณเลือกที่จะรับการชำระเงินผ่าน ACH หรือการโอนเงินผ่านธนาคาร ข้อมูลอื่น ๆ ที่เราเก็บรวบรวมไว้มีดังต่อไปนี้

การลงทะเบียน

ในการใช้เว็บไซต์ของเราก่อนอื่นคุณต้องกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนก่อน เมื่อคุณลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขแฟ็กซ์ของคุณข้อมูลนี้ใช้เพื่อติดต่อคุณ เกี่ยวกับบริการต่างๆในเว็บไซต์ของเราและเพื่อการติดต่อทั่วไป นอกจากนี้เรายังรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม (เช่น "คุณรู้จักเราอย่างไร?") ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดจะถูกระบุไว้ในแบบฟอร์มการลงทะเบียนและจำเป็นต้องทำขั้นตอนการลงทะเบียน เราขอแนะนำให้คุณระบุข้อมูลเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการลงทะเบียนเพื่อให้เราสามารถได้ทำความรู้จักคุณได้มากขึ้น

ลิงค์ภายนอก

เว็บไซต์นี้มีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ โปรดทราบว่าเราจะไม่รับผิดชอบต่อหลักปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลหรือเนื้อหาของเว็บไซต์อื่น ๆ เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบเมื่อคุณออกจากเว็บไซต์ของเราและอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวเรื่องสิทธิส่วนบุคคลของแต่ละเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้ใช้กับข้อมูลที่รวบรวมโดยเว็บไซต์นี้เท่านั้น

จดหมายข่าว

หากคุณต้องการสมัครรับจดหมายข่าวของเรา เราขอข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่อีเมล อย่างไรก็ตามคุณสามารถรับ หรือไม่รับจดหมายข่าวก็ได้ตามดุลยพินิจของคุณ ตามที่ระบุในส่วนที่เลือกและเลือกไม่รับตามด้านล่างนี้

การอัพเดทเว็บไซต์และบริการ

นอกจากนี้เรายังส่งการอัพเดทเว็บไซต์และการบริการให้คุณทราบ คุณไม่สามารถยกเลิกการสมัครรับข้อมูลเหล่านี้เนื่องจากมีข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับเว็บไซต์และบริการของเรา

การสำรวจและการประกวด

เราขอข้อมูลจากคุณผ่านการสำรวจหรือการแข่งขันเป็นครั้งคราว การมีส่วนร่วมในการสำรวจหรือการแข่งขันเหล่านี้เป็นไปโดยสมัครใจโดยสมบูรณ์และคุณจึงมีทางเลือกว่าจะเปิดเผยข้อมูลใด ๆ แก่เราหรือไม่ ข้อมูลที่ร้องขออาจรวมถึงข้อมูลการติดต่อ (เช่นที่อยู่อีเมล) และข้อมูลประชากร ข้อมูลการสำรวจจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบหรือปรับปรุงการบริการและความพึงพอใจของเว็บไซต์นี้เท่านั้น

ความปลอดภัย

เราใช้ความระมัดระวังทุกครั้งเพื่อป้องกันการสูญเสียการใช้ผิดวัตถุประสงค์และการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา เมื่อคุณส่งข้อมูลที่สำคัญผ่านทางเว็บไซต์ของเราข้อมูลของคุณได้รับการคุ้มครองทั้งแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์ ในขณะที่เราใช้การเข้ารหัสลับเพื่อปกป้องข้อมูลที่สำคัญทางออนไลน์ อีกทั้งเรายังทำทุกอย่างเพื่อปกป้องข้อมูลผู้ใช้ออฟไลน์อีกด้วย เซิร์ฟเวอร์ที่เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บไว้ในที่ปลอดภัย หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยของเว็บไซต์เราคุณสามารถส่งอีเมลหาเรา

การเสริมข้อมูล

เพื่อให้เว็บไซต์นี้สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันกับลูกค้าของเราได้อย่างถูกต้องจำเป็นที่เราจะต้องเพิ่มเติมข้อมูลที่เราได้รับพร้อมกับข้อมูลจากแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม เราส่งอีเมลเพื่อต้อนรับสมาชิกใหม่เพื่อยืนยันรหัสผ่านและชื่อผู้ใช้ สมาชิกที่สมัครแล้วจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการบริการและจดหมายข่าวของเราเป็นครั้งคราว ลูกค้าสามารถเลือกที่จะไม่รับข้อมูลประเภทนี้ของเราได้ (โปรดดูส่วนการเลือก / เลือกไม่ใช้ด้านล่าง)

แก้ไข / อัพเดตข้อมูลส่วนตัว:

หากข้อมูลการระบุตัวตนของคุณเปลี่ยนแปลงไป (เช่นที่อยู่อีเมลของคุณ) หรือหากคุณไม่ต้องการใช้บริการของเราอีกต่อไปคุณสามารถแก้ไขอัพเดทหรือลบข้อมูลส่วนตัวของคุณออกจากระบบของเราได้ ซึ่งสามารถทำได้ที่หน้าข้อมูลสมาชิกหรือส่งอีเมลถึงฝ่ายบริการลูกค้าของได้ที่ support@Webet88Affiliates.com

ตัวเลือก / ไม่รับการติดต่อ

หากคุณไม่ต้องการรับจดหมายข่าวข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ แบบสำรวจ หรือเกี่ยวกับโปรโมชั่นต่างๆจากเราอีกต่อไปคุณสามารถเลือกที่จะไม่รับการติดต่อสื่อสารเหล่านี้ได้โดยทำตามคำแนะนำในการยกเลิกการรับอีเมลหรือไปที่หน้า "เปลี่ยนรายละเอียด".

ประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลง

หากเราตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดความเป็นส่วนตัวของเรา เราจะโพสต์การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไว้ในหน้าแรกและในจดหมายข่าวของเราเพื่อให้คุณทราบว่าข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมอย่างไร เราใช้ข้อมูลดังกล่าวอย่างไร และภายใต้สถานการณ์ใด ถ้ามีเราเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว หากเราเปลี่ยนวิธีที่เราใช้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ของคุณเราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลในจดหมายข่าวของเรา หากคุณต้องการยกเลิกการใช้ข้อมูลของคุณในลักษณะใหม่นี้ เรา ขอให้คุณติดต่อเราภายในหนึ่งเดือนและข้อมูลของคุณจะไม่ถูกนำไปใช้ หากคุณไม่ได้ติดต่อเราภายในเดือนนั้นๆเราจะถือว่าคุณยินยอมให้ข้อมูลของคุณมีการใช้งานในลักษณะใหม่นี้

x

โปรโมชั่น

พันธมิตรที่ดีที่สุด 3 อันดับ

อันดับ 1 จะได้รับเงินรางวัลเพิ่มอีก 10,000 บาท นอกเหนือจากค่าคอมมิชชั่น
อันดับ 2 จะได้รับเงินรางวัลเพิ่มอีก 5,000 บาท นอกเหนือจากค่าคอมมิชชั่น
อันดับ 3 จะได้รับเงินรางวัลเพิ่มอีก 3,000 บาท นอกเหนือจากค่าคอมมิชชั่น

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. โปรโมชั่นนี้เริ่มต้นที่ 00:00:00 (GMT + 8) ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2020 จนกว่าจะประกาศอีกครั้ง
 2. ขั้นต่ำของจำนวนผู้ฝากครั้งแรกเพียง 50 คนขึ้นไปก็จะได้รับเงินรางวัลเพิ่มเติม
 3. พันธมิตรที่มีคุณสมบัติในโปรโมชั่นนี้ไม่สามารถรับโปรโมชั่นตัวอื่นๆได้
 4. คอมมิชชั่นจะคำนวณเฉพาะสมาชิกที่ลงทะเบียนในช่วงเวลาโปรโมชั่นนี้เท่านั้น
 5. Webet นำเสนอแบรนด์ ที่มีเกมยอดนิยมและการเดิมพันออนไลน์ เช่น กีฬายอดนิยม เกมสล็อต เกมยิงปลา คาสิโนสด ลอตเตอรี่ไทยและคีโน
 6. สมาชิกภายใต้พันธมิตรของท่านต้องเป็นผู้เล่นปกติ และหากเป็นนักล่าโบนัสจะถูกแยกออกจากจำนวนผู้เล่นปกติ
 7. การวางเดิมพันเพื่อปั่นยอดเทิร์นหรือมีบัญชีที่เกี่ยวข้องอันเนื่องมาจากความตั้งใจในการฉ้อโกง (เช่นการเปิดหลายบัญชี) ที่ทำเพื่อบรรลุเป้าหมายหรือเพิ่มค่าคอมมิชชั่นจะถูกนำออกจากการคำนวณค่าคอมมิชชั่นทั้งหมด
 8. ค่าคอมมิชชั่นติดลบสำหรับแต่ละเดือนจะถูกยกยอดไปจนถึงเดือนถัดไป
 9. พันธมิตรทั้งหมดจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและการตลาดที่เกิดขึ้นโดยตรงกับโปรโมชั่น

รับเงินเพิ่ม แค่มีลูกค้าฝากแรกสำเร็จ

รับเงินเพิ่มเติมนี้มีไว้สำหรับ:

 • พันธมิตรเก่าที่ไม่ได้ใช้งานในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา
 • พันธมิตรปัจจุบันที่ไม่มีเงินฝากจากสมาชิกใหม่ในช่วง 2-6 เดือนที่ผ่านมา
 • พันธมิตรใหม่ที่เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับ Webet

 1. ตารางรับเงินเพิ่มเติม
  จำนวนเงินเพิ่มเติม ลูกค้าฝากครั้งแรกต่อเดือน
  50 บาท/การฝากแรกสำเร็จ 50 - 100
  100 บาท/การฝากแรกสำเร็จ >100 ขึ่นไปถึง 150
 2. โปรโมชั่นค่าคอมมิชชั่นพันธมิตรเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2020 จนกว่าจะประกาศอีกครั้ง
 3. Webet นำเสนอผลิตภัณฑ์เกมยอดนิยมและการเดิมพันออนไลน์ เช่น กีฬายอดนิยม เกมสล็อต คาสิโนสดลอตเตอรี่ไทย คีโน ยิงปลา และเซ็กซี่บาคาร่า
 4. พันธมิตรจะต้องให้สมาชิกใหม่ ฝากอย่างน้อย 200 บาทขึ้นไปต่อเดือน (มีการฝากแรกสำเร็จ 50 คน) ในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น เพื่อรับเงินเพิ่มเติมนี้ หากสมาชิกไม่เป็นไปตามข้อกำหนดนี้ค่าคอมมิชชันจะถูกคำนวณตามตารางค่าคอมมิชชันปัจจุบันบนเว็บไซต์
 5. สมาชิกภายใต้พันธมิตรของท่านต้องเป็นผู้เล่นปกติ และหากเป็นนักล่าโบนัสจะถูกแยกออกจากจำนวนผู้เล่นปกติ
 6. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้ เช่น หากพันธมิตรชนะจำนวนเงินใด ๆ จากการโปรโมชั่นพันธมิตรอื่น ๆ (ยกเว้นค่าคอมมิชชั่นปกติ) จะไม่มีสิทธิ์ได้รับการจ่ายเงินนี้
 7. พันธมิตรที่เราพบว่าใช้ข้อเสนอนี้ในทางที่ผิดด้วยวิธีการใด ๆ จะไม่มีสิทธิ์ได้รับการชำระเงิน
 8. ค่าคอมมิชชั่นติดลบสำหรับแต่ละเดือนจะถูกยกยอดไปจนถึงเดือนถัดไป
 9. พันธมิตรทั้งหมดจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและการตลาดที่เกิดขึ้นโดยตรงกับโปรโมชั่น
 10. ค่าใช้จ่ายที่หักจากค่าคอมมิชชั่นรายเดือนดังนี้ ค่าใช้จ่ายด้านการเงิน – ค่าธรรมเนียมการฝากและถอนที่เกี่ยวข้องกับพันธมิตรทั้งหมด ค่าธรรมเนียมสื่อ - ค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับ Webet เพื่อสนับสนุนหรือช่วยเหลือพันธมิตรในการทำโปรโมชั่นหรือวัตถุประสงค์ทางการตลาด โบนัสโปรโมชั่น - โบนัสเงินฝากหรือโบนัสคืนเงินให้กับสมาชิกในเครือ
เรียนทุกท่าน
ร่วมเป็นพันธมิตรกับเรารับคอมมิชชั่นสูงสุดถึง 50%
เรียนทุกท่าน
ร่วมเป็นพันธมิตรกับเรารับคอมมิชชั่นสูงสุดถึง 50%

ทำไมถึงเลือกเรา?

โปรแกรมพันธมิตร Webet จะช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ธุรกิจของคุณและทำให้คุณได้รับเปอร์เซ็นค่าคอมมิชชั่นที่สูงขึ้น เราเป็นบริษัทเดิมพันออนไลน์และเป็นผู้นำในด้านความบันเทิง เราทุ่มเทที่จะมอบประสบการณ์การเดิมพันกีฬาและการเล่นคาสิโนที่ดีที่สุดสำหรับผู้เล่นทั่วโลก คุณจะได้ประโยชน์จากจุดยืนที่แตกต่างของแบรนด์เรา, อัตราค่าคอมมิชชั่นสูงกว่าผู้อื่น, ลิงก์ข้อความที่มีประสิทธิภาพ, แหล่งรวมเนื้อหาโฆษณาที่สร้างสารรค์, ผู้จัดการฝ่ายพันธมิตรจะช่วยให้คำปรึกษาและผลักดันยอดขาย

Proactive Retention Strategies

กลยุทธ์การตลาดการรักษาลูกค้าเชิงรุก

Automated Marketing Tool

เครื่องมือการตลาดแบบอัตโนมัต

Experienced Affiliate Marketing Team

ทีมผู้เชี่ยวชาญในด้านดูแลพันธมิตร

Quick Affiliate Payout

การจ่ายเงินพันธมิตรอย่างรวดเร็ว

Strong Brand Presence in Asia

แบรนด์ที่เป็นที่รู้จักกันดีในเอเชีย

VIP Affiliate Rewards

ประสบการณ์การเป็น VIP พันธมิตร

แบรนด์ของเรา

Webet กล้าที่จะนำนวัตกรรมสู่อนาคตของเกมส์เดิมพันออนไลน์ เพื่อยกระดับความบันเทิงไปอีกก้าว เรามุ่งมั่นที่จะให้ประสบการณ์สำหรับผู้ที่ชื่นชอบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเราจึงสร้างผลิตภัณฑ์ที่ไม่เพียงแต่สนุกกับการเล่น แต่ยังใช้งานง่ายอีกด้วย เรามุ่งมั่นที่จะทำให้พาร์ทเนอร์พันธมิตรของเราและผู้เล่นได้รับประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมาย ถ้าคุณเป็นพันธมิตรการตลาด Webet ที่มีผลงานดีเด่น คุณจะมีโอกาสได้รับตั๋วเครื่องบิน ชั้นหนี่ง ไป-กลับ ยุโรปเพื่อดูการแข่งขันฟุตบอลสดฟรี เราได้จัดที่นั่งสุดพิเศษให้สำหรับคุณ พร้อมทั้งทัวร์ลีมูซีนส่วนตัวและเสื้อบอล jersey พร้อมลายเซ็นต์ แฟรงค์ แลมพาร์ด แบรนด์แอมบาสเดอร์ของเรา

คาสิโน

เราเซ็นต์สัญญาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับผู้ให้บริการเกมส์ชั้นนำที่ช่วยให้เราสามารถนำเสนอเกมส์ที่น่าสนใจกว่า 1,000 รายการ

กีฬา

ผู้เล่นจะได้รับอัตราต่อรองล่าสุดในการเดิมพันกีฬาบนหน้าเว็บไชต์และมือถือ

คาสิโนสด

คาสิโนสดให้เลือกหลากหลายเช่น บาคาร่า,รูเล็ต, ไพ่เสือมังกร เกมส์ของเราทั้งหมดได้รับการจัดการโดยดีลเลอร์สาวสวยและเป็นมืออาชีพ

แอปพลิเคชั่น

แอปบนมือถือของเรามีให้บริการในตลาดหลัก ๆ ในเอเชียโดยมีแผนจะขยายตลาดไปยังทั่วโลก ช่วยให้ผู้เล่นทุกคนสามารถทำธุรกรรมการเงินในแอปได้ง่ายดาย

เครื่องมือการตลาด

โปรแกรมพันธมิตร Webet มีเครื่องมือทางการตลาดหลากหลายรูปแบบที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพอย่างสูงสุด จากแบรนด์เนอร์ไปจนถึงแคมเปญที่ใหญ่ๆ คุณจะได้รับเครื่องมือทางการตลาดเหล่านี้ เนื้อหาและโฆษณาที่สร้างสรรค์ เราได้เพิ่มเนื้อหาที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาธุรกิจของคุณให้ดียิ่งขึ้น

แบรนด์เนอร์ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มอัตราการคลิก

ลิงค์ข้อความ

รูปแบบโฆษณาที่สร้างสรรและมีให้เลือกมากมาย

โปรโมชั่นดีๆที่จะทำให้ผู้เล่นติดใจ

ค่าคอมมิชชั่น

ยิ่งคุณนำเข้ามาร่วมสนุกกับเรามากเท่าไหร่ คุณก็ยิ่งมีรายได้มากขึ้นเท่านั้น ตราบใดที่คุณยังคงเป็นพันธมิตรกับเราอยู่ คุณจะได้รับค่าคอมมิชชั่นอย่างต่อเนื่องจากยอดผู้เล่นที่คุณส่งให้กับ WeBet คุณควรค่าจะได้ร่วมงานกับพาร์ทเนอร์ที่มีอัตราค่าคอมมิชชั่นที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้ธุรกิจของขยายกิจการไปได้และจ่ายเงินได้ตรงเวลา ค่าคอมมิชชั่นของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ง่ายต่อพันธมิตรของเราสามารถประสบความสำเร็จและก้าวขึ้นไปสู่ระดับสูงสุด

ระดับ 1 2 3 4
ผู้เล่นที่ใช้งานอยู่ ≥ 3 ≥ 5 ≥ 10 ≥ 15
รายได้สุทธิ (THB.) 500 - 250,000 250,001 - 1,250,000 1,250,001-2,500,000 ≥ 2,500,001
% คอมมิชชั่น 35% 40% 45% 50%

นอกจากนี้ตอนนี้เราได้รวมข้อเสนอโปรโมชั่นกับ บริษัท ในเครือด้วยโบนัสเงินฝากรางวัลเพิ่มเติม

Reward deposit
ยอดฝากของสมาชิกทั้งหมดในเดือนนี้ เงินรางวัล หมายเหตุ
> = 777,000 4,000 ค่าคอมมิชชั่นรายเดือนมากกว่า 4,000
> = 1,377,000 7,000 ค่าคอมมิชชั่นรายเดือนมากกว่า 7,000
> = 2,000,000 10,000 ค่าคอมมิชชั่นรายเดือนมากกว่า 10,000

พันธมิตรไม่สามารถใช้โบนัสเงินฝากร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้และไม่นับรวมค่าคอมมิชชั่นที่ได้รับการรับประกันขั้นต่ำ

เงื่อนไขและข้อตกลง

 1. โปรแกรมค่าคอมมิชชั่นทั้งหมดของพันธมิตรจะนับรวมทุกผลิตภัณฑ์และทุกเกมส์(คาสิโนสด กีฬา สล็อต และเกมส์อื่นๆ)
 2. สมาชิกที่ใช้งานอยู่ หมายถึง: สมาชิกที่วางเดิมพันถูกต้องโดยมียอดฝากอย่างน้อย 500 บาท ขึ้นไปต่อเดือน ต่อคนทำการฝากมากกว่า 2 ครั้ง
 3. เฉพาะเมื่อจำนวนสมาชิกที่ใช้งานและกำไรสุทธิของเดือนปัจจุบันตรงตามข้อกำหนดจะได้รับค่าคอมมิชชั่นจากสัดส่วนที่เท่ากัน
 4. พันธมิตรภายใต้ webet เมื่อกำไรสุทธิมีค่าติดลบจากการจ่ายครั้งล่าสุด และการจ่ายครั้งต่อไปเป็นบวก แต่ก็ยังคงติดลบเพราะยอดที่ได้ยังคงน้อยกว่ายอดเงินที่ติดอยู่ก่อนหน้านี้ ถ้าเปอร์เซ็นต์ของการบวกมากกว่า 50% webet เราจะล้างยอดติดลบเป็น 0 บาททันที สำหรับคุณสบายใจได้
 5. สมาชิกที่มีผลกำไรในเดือนปัจจุบันจะได้รับค่าคอมมิชชั่นในเดือนถัดไปไม่เกินวันที่ 10 ขั้นต่ำเราจ่าย 500 บาท
 6. หากพันธมิตรได้รับน้อยกว่า 500 บาท ค่าคอมมิชชั่นในแต่ละเดือน จะดำเนินการในเดือนถัดไปจนกว่าจะเกิน 500 บาท (ชำระเงินสำหรับการโอนระหว่างประเทศค่าคอมมิชชั่นขั้นต่ำ 30,000 บาทภายใต้การถ่ายโอนอัตราแลกเปลี่ยน บาท / ดอลล่าร์ กับค่าธรรมเนียมการธนาคารระหว่างประเทศ 25 ดอลล่าร์)
 7. พันธมิตรจะได้รับค่าคอมมิชชั่นขั้นต่ำต้องมีสมาชิกที่ใช้งานอยู่อย่างน้อย 3 ราย ในเดือนปัจจุบัน หากมีสมาชิกน้อยกว่า 3 ราย ค่าคอมมิชชั่นจะไม่ถูกคำนวณ หรือสะสมในเดือนถัดไป
 8. พันธมิตรทั้งหมดรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบริหารและการตลาดที่เกิดขึ้นโดยตรงกับการส่งเสริมการขาย

** คอมมิชชั่นที่เห็นจากรายได้ เป็นเพียงยอดสรุปโดยขั้นตอน ณ ตรงนี้ทุกๆสิ้นเดือนเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบอีกครั้ง เพราะเนื่องจากระบบที่คำนวณคอมมิชชั่น ยึดสกุลเงิน ดอลล่าร์ แต่ฐานค่าคอมมิชชั่นสูตรใหม่นี้ คำนวณจากค่าเงินไทยบาท

นอกจากนี้เรายังเปิดให้มีการพูดคุยเกี่ยวกับข้อตกลงค่าคอมมิชชั่นกับพันธมิตรอีกด้วย คุณสามารถส่งแผนธุรกิจของคุณมาได้เลยและมาทำธุรกิจร่วมกัน!

ติดต่อเราได้ที่

ติดต่อกับผู้จัดการพันธมิตร WeBet ที่มีประสบการณ์ของเราในวันนี้และเริ่มรับคอมมิชชั่นในเดือนนี้

Email
thai@webetaffiliates.com

Line
webet2019

Add friend

WEBETพันธมิตร